Odluka o lokalnim porezima Općine Podgora

Datum: 29.12.2021, Srijeda
NN br. 145/2021

Odlukom se utvrđuju lokalni porezi koji pripadaju Općini Podgora, visina stope poreza, visina poreza te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

Visina prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju ostaju iste kao i ranije.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise