Odluka o lokalnim porezima Općine Vidovec

Datum: 06.12.2022, Utorak
NN br. 141/2022

Općini Vidovec pripadaju sljedeći lokalni porezi:

  1. prirez porezu na dohodak (7 % - kao i ranije)
  2. porez na kuće za odmor
  3. porez na korištenje javnih površina.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise