Odluka o lokalnim porezima Općine Višnjan

Datum: 13.01.2023, Petak
NN br. 5/2023

Općinski porezi Općine Višnjan jesu:

  1. prirez porezu na dohodak (5 % - kao i ranije)
  2. porez na potrošnju (3 % - kao i ranije)
  3. porez na kuće za odmor
  4. porez na korištenje javnih površina.

Ova Odluka stupa na snagu 21. siječnja 2023, a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise