Odluka o lokalnim porezima Općine Vrpolje

Datum: 14.12.2022, Srijeda
NN br. 146/2022

Prema ovoj Odluci Općina Vrpolje naplaćuje samo porez na potrošnju u visini od 3 %.

Odluka stupa na snagu 22. prosinca 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise