Odluka o materijalnim i nematerijalnim pravima, drugim naknadama te visini osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika

Datum: 04.02.2022, Petak
NN br. 16/2022

Sva materijalna i nematerijalna prava koja su državni službenici i namještenici iz rada i po osnovi rada ostvarivali temeljem Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 112/17., 12/18., 2/19., 119/19. i 66/20. – dalje: Kolektivni ugovor) priznavat će se i primjenjivati u istom opsegu i nakon isteka produžene primjene pravnih pravila sadržanih u Kolektivnom ugovoru.

Materijalna prava i druge naknade, ugovorene Kolektivnim ugovorom isplaćivat će se, nakon isteka produžene primjene pravnih pravila sadržanih u Kolektivnom ugovoru, u visini i na način na koji su ugovorene.

Osnovica za obračun plaće za državne službenike i namještenike utvrđuje se u visini od 6.044,51 kn bruto i primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec veljaču 2022., koja se isplaćuje u mjesecu ožujku 2022.

Ova Odluka stupa na snagu 10. veljače 2022. i važi do sklapanja novog kolektivnog ugovora kojim se utvrđuju prava i obveze iz rada i po osnovi rada državnih službenika i namještenika.

Povratak na nove propise