Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2023. godinu

Datum: 15.12.2022, Četvrtak
NN br. 148/2022

Najniža dnevna svota neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2023. godinu nakon obračuna i obustave poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sukladno propisima koji uređuju oporezivanje, ne može biti niža od 14,58 eura.

Na navedenu svotu plaće odnosno iz te svote plaće ne obračunavaju se i ne uplaćuju doprinosi za obvezna osiguranja po stopama prema posebnom propisu, jer su isti uplaćeni unaprijed kupnjom vrijednosnog kupona.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Povratak na nove propise