Odluka o naknadi za posebne oblike rada u službi

Datum: 06.09.2023, Srijeda
NN br. 103/2023

Odlukom se propisuju visina, uvjeti i način ostvarivanja prava djelatne vojne osobe na naknade za posebne oblike rada u službi u Republici Hrvatskoj.

Ova Odluka stupa na snagu 14. rujna 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise