Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 600 (izmijenjen) – Posebna razmatranja – revizija financijskih izvještaja grupe (uključujući rad revizora komponenti)

Datum: 28.09.2023, Četvrtak
NN br. 112/2023

Objavljen je Međunarodni revizijski standard 600 (izmijenjen) – Posebna razmatranja – revizije financijskih izvještaja grupe (uključujući rad revizora komponenti), i usklađujuće i posljedične izmjene i dopune drugih međunarodnih standarda.

Stupanjem na snagu Međunarodnog revizijskog standarda 600 (izmijenjen) – Posebna razmatranja – revizije financijskih izvještaja grupe (uključujući rad revizora komponenti), prestaje važiti Međunarodni revizijski standard 600 – Posebna razmatranja – revizije financijskih izvještaja grupe (uključujući rad revizora komponenti) iz Odluke o objavljivanju Međunarodnih revizijskih standarda, Međunarodnih standarda kontrole kvalitete i Međunarodnih smjernica revizijske prakse (Nar. nov., br. 49/10.).

Usklađujuće izmjene i dopune drugih međunarodnih standarda stupaju na snagu istovremeno s Međunarodnim revizijskim standardom 600 (izmijenjen).

Međunarodni revizijski standard 600 (izmijenjen) stupa na snagu za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja započinju na 15. prosinca 2023. ili nakon tog datuma, a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise