Odluka o objavljivanju Priručnika s međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe (s Međunarodnim standardima neovisnosti)

Datum: 30.01.2023, Ponedjeljak
NN br. 11/2023

Hrvatska revizorska komora objavila je Priručnik s međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe (s Međunarodnim standardima neovisnosti), izdanje 2022., koji je pripremio Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA), u izvorniku objavila Međunarodna federacija računovođa (International Federation of Accountants, IFAC), a Hrvatska revizorska komora uz odobrenje IFAC-a prevela na hrvatski jezik. Međunarodni kodeks etike za profesionalne računovođe u RH primjenjuju revizori.

Detaljnije o tome pišemo u časopisu RRiF br. 3/23. u rubrici Revizija.

Povratak na nove propise