Odluka o općinskim porezima Općine Breznica

Datum: 23.11.2022, Srijeda
NN br. 137/2022

Odlukom se propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Breznica, a to su:

  1. prirez porezu na dohodak (10 % - kao i ranije)
  2. porez na potrošnju (3 % - kao i ranije)
  3. porez na kuće za odmor
  4. porez na korištenje javnih površina.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise