Odluka o općinskim porezima Općine Đurđenovac

Datum: 27.12.2021, Ponedjeljak
NN br. 144/2021

Odlukom se utvrđuju se vrste lokalnih poreza, visina poreza te nadležno porezno tijelo za obračun i naplatu lokalnih poreza koji pripadaju Općini Đurđenovac.

Visina prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju ostaju iste kao i ranije.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise