Odluka o općinskim porezima Općine Jakovlje

Datum: 29.12.2022, Četvrtak
NN br. 155/2022

Općini Jakovlje pripadaju sljedeći općinski porezi:

  1. prirez porezu na dohodak (5 % - kao i ranije)
  2. porez na potrošnju (3 % - kao i ranije)
  3. porez na kuće za odmor
  4. porez na korištenje javnih površina.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise