Odluka o općinskim porezima Općine Kloštar Ivanić

Datum: 29.12.2022, Četvrtak
NN br. 155/2022

Porezi Općine Kloštar Ivanić su:

  1. prirez porezu na dohodak (2 % - kao i ranije)
  2. porez na potrošnju (3 % - kao i ranije)
  3. porez na kuće za odmor.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise