Odluka o Općinskim porezima Općine Konjščina

Datum: 09.12.2022, Petak
NN br. 144/2022

Općini Konjščina pripadaju sljedeći lokalni porezi:

  1. prirez porezu na dohodak (10 % - kao i ranije)
  2. porez na potrošnju (3 % - kao i ranije)
  3. porez na kuće za odmor.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise