Odluka o općinskim porezima Općine Visoko

Datum: 29.12.2021, Srijeda
NN br. 145/2021

Odlukom se utvrđuju vrste lokalnih poreza koji se uvode za područje Općine Visoko, visina stope prireza porezu na dohodak, visina stope poreza na potrošnju i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza, visinu poreza na kuće za odmor i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza, poreza na korištenje javnih površina i porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

Visina prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju ostaju iste kao i ranije.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise