Odluka o otkazu ugovora o radu


Predmet: Iz navedenog proizlazi da su sudovi pravilno primijenili materijalno pravo kada su zaključili da bi u konkretnom slučaju tužiteljici međusobno usporedivi radnici bili svi voditelji timova u D. na području Splitsko-dalmatinske županije, a ne samo oni na radnom mjestu „voditelj tima“ u odjelu Sortiranja.

Broj presude: Revr 25/2018-2, od 19. studenog 2019.), od 11.05.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

U pogledu dijela revizijskih navoda koji se iscrpljuju u tvrdnji da je tužiteljica obavljala poslove u D Splitsko dalmatinske županije i to u Sektoru sortiranja sukladno obaviješću o pripadnosti organizacijskoj jedinici za sve usporedne radnike valja reći da njima revident zapravo osporava činjenična utvrđenja nižestupanjskih sudova koja u ovoj revizijskoj fazi postupka ne mogu biti predmet razmatranja pa ti revizijski navodi nisu uzeti u obzir arg iz čl 385 ZPP Pri tome valja napomenuti i da suprotno navodima revidenta tuženik nije tijekom postupka dostavio nikakvu obavijest o organizacijskoj jedinici kojoj pripada tužiteljica kao što je postojala obveza iz čl 18 Pravilnika na koji se poziva tuženik Odredbom čl 107 st 1 toč 1 ZR propisano je da poslodavac može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok redoviti otkaz ako za to ima opravdani razlog u slučaju da prestane potreba za obavljanjem određenog posla zbog gospodarskih tehničkih ili organizacijskih razloga Prema odredbi čl 107 st 3 ZR pri ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu