Odluka o poništenju Odluke o lokalnim porezima Općine Višnjan

Datum: 22.03.2023, Srijeda
NN br. 32/2023

Odlukom se poništava Odluka o lokanim porezima Općine Višnjan (Nar. nov., br. 5/23.).

U skladu s navedenim, Odluka o lokanim porezima Općine Višnjan (Nar. nov., br. 139/21.) ostaje na snazi.

Ova Odluka stupa na snagu 23. ožujka 2023. godine.

Povratak na nove propise