Odluka o porezima Grada Varaždina

Datum: 27.12.2021, Ponedjeljak
NN br. 144/2021

Odlukom se utvrđuju vrste poreza, obveznici plaćanja, porezne stope i osnovica te način obračuna i plaćanja gradskih poreza koji su vlastiti izvori prihoda Grada Varaždina.

Od 1. siječnja 2022. godine prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 7,5 %, a porez na potrošnju po stopi od 2 %.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise