Odluka o porezima Grada Virovitice

Datum: 06.12.2022, Utorak
NN br. 141/2022

Gradu Virovitici pripadaju sljedeći porezi:

  1. prirez porezu na dohodak (10 % - kao i ranije)
  2. porez na potrošnju (3 % - kao i ranije)
  3. porez na kuće za odmor.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise