Odluka o porezima Općine Brdovec

Datum: 06.12.2022, Utorak
NN br. 141/2022

Općini Brdovec pripadaju sljedeći porezi:

  1. prirez porezu na dohodak (10 % - kao i ranije)
  2. porez na potrošnju (3 % - kao i ranije)
  3. porez na kuću za odmor
  4. porez na korištenje javnih površina.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise