Odluka o porezima Općine Martijanec

Datum: 19.04.2023, Srijeda
NN br. 42/2023

Općinski porezi Općine Martijanec su:

  1. prirez porezu na dohodak (5 %),
  2. porez na potrošnju (3 %),
  3. porez na korištenje javnih površina.

Ova Odluka stupa na snagu 8. travnja 2023., osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1. svibnja 2023. Odluka se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise