Odluka o porezima Općine Mihovljan

Datum: 26.01.2022, Srijeda
NN br. 11/2022

Odlukom se utvrđuju vrste poreza, visina stope i visina poreza koji pripadaju Općini Mihovljan.

Općinski porezi Općine Mihovljan su:

  1. prirez porezu na dohodak (stopa 8 %),
  2. porez na potrošnju (stopa 3 %),
  3. porez na kuće za odmor,
  4. porez na korištenje javnih površina.

Ova Odluka stupa na snagu 1. veljače 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise