Odluka o porezima Općine Tribunj

Datum: 14.12.2022, Srijeda
NN br. 146/2022

Porezi Općine Tribunj su:

  1. prirez porezu na dohodak (6 % - kao i ranije)
  2. porez na potrošnju (3 % - kao i ranije)
  3. porez na kuće za odmor.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise