Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije

Datum: 27.03.2024, Srijeda
NN br. 37/2024

Primjena Kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije (Nar. nov., br. 5/24.) zaključenog 11. prosinca 2023. proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti prerađivačke industrije područje C, odjeljak 16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala, odjeljak 17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira te odjeljak 31 Proizvodnja namještaja Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (Nar. nov., br. 58/07.).

Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2024.

Povratak na nove propise