Odluka o trošku postupka


Predmet: Presudom kojom se odlučuje o osnovanosti platnog naloga, platni nalog iz rješenja o ovrsi ne održava na snazi u odnosu na trošak postupka koji se odnosi na donošenje rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, već se o tom trošku odlučuje presudom kojom se odlučuje o osnovanosti prigovora protiv platnog naloga zajedno s ostalim troškovima nastalim u tom dijelu parničnog postupka.

Broj presude: Gž-1337/2021-2, od 1. rujna 2021., od 10.12.2021

Sud: Županijski sud u Splitu

Odredbom članka 20 stavka 1 Zakona o sudovima Narodne novine broj 28 13 33 15 82 15 82 16 67 18 126 19 i 130 20 dalje ZS propisano je da Vrhovni sud Republike Hrvatske osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost u njegovoj primjeni dok članak 27 stavak 3 ZS navodi kako će Vrhovni sud Republike Hrvatske radi razmatranja spornih pravnih pitanja koja se odnose na drugostupanjsko sudovanje u svrhu ujednačavanja sudske prakse svakih šest mjeseci a po potrebi i češće organizirati zajednički sastanak s predsjednicima sudskih odjela svih županijskih sudova Zaključci sa sastanka objavit će se na internetskoj stranici Vrhovnog suda Republike Hrvatske Upravo je na zajedničkom sastanku predsjednika Građanskih odjela županijskih sudova i Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske održanom 2 lipnja 2017 na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske prihvaćeno pravno shvaćanje po kojem se presudom kojom se odlučuje o osnovanosti platnog naloga platni nalog iz rješenja o ovrsi ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu