Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Datum: 11.10.2019, Petak
NN br. 97/2019

      Odlukom se utvrđuje Dodatna lista ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Dodatna lista pomagala).

      Dodatna lista pomagala, sukladno članku 22. stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13. i 137/13.), sadrži popis ortopedskih i drugih pomagala (u daljnjem tekstu: pomagala) s višom razinom cijene u odnosu na cijene pomagala utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Nar. nov., br. 51/19. – u daljnjem tekstu: Osnovna lista pomagala), indikacije, pravila i uvjete za njihovo ostvarivanje na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja te razliku u cijeni pomagala u odnosu na cijenu ekvivalentnog pomagala s Osnovne liste pomagala.

      Ova Odluka stupa na snagu 1. prosinca 2019., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise