Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna

Datum: 08.02.2024, Četvrtak
NN br. 16/2024

Odlukom su propisane visine dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, kojima se ti troškovi priznaju u materijalne troškove.

Visine dnevnica utvrđene ovom Odlukom ujedno su i najviše svote dnevnica koje mogu neoporezivo isplatiti. To se odnosi na sve porezne obveznike (trgovačka društva, obrtnike, slobodna zanimanja, udruge, ustanove, neprofitne organizacije i dr.).

Detaljnije o novostima može se pročitati u časopisu RRiF br. 3/24. u rubrici Aktualna tema.

Ova odluka stupila je na snagu 8. veljače 2024., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise