Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Općine Hrašćina

Datum: 17.11.2023, Petak
NN br. 138/2023

Odlukom se utvrđuju visine poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak za porezne obveznike na području Općine Hrašćina kako slijedi:

– niža porezna stopa 20,00 %,

– viša porezna stopa 30,00 %.

Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Povratak na nove propise