Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Severin

Datum: 17.11.2023, Petak
NN br. 138/2023

Odlukom se utvrđuje visina poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak za porezne obveznike na području Općine Severin kako slijedi:

– niža porezna stopa 18 %,

– viša porezna stopa 28 %.

Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Povratak na nove propise