Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak

Datum: 03.11.2023, Petak
NN br. 131/2023

U ovom broju Narodnih novina objavljene su odluke Grada Vodica i općine Pitomača o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak za porezne obveznike na području te lokalne samouprave.

U obje lokalne samouprave porezne stope su utvrđene kako slijedi:

– niža porezna stopa 20 %,

– viša porezna stopa 30 %.

Navedene odluke stupaju na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Povratak na nove propise