Održavanje reda na raspravi


Predmet: Naime, na ročištu od 17. rujna 2015. pred zamoljenim sucem Općinskog građanskog suda u Zagrebu, budući da je uređujući sudac, brinući se o održavanju reda u sudnici, postupio sukladno odredbama ZPP, kada je pozvavši sudsku stražu, udaljio tužitelja iz sudnice zbog toga što je isti remetio red, time sud nije onemogućio tužitelju raspravljanje pred sudom, niti je tužitelja onemogućio u njegovom pravu pristupa sudu.

Broj presude: Rev 2696/2019-3, od 17. srpnja 2019., od 11.05.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Suprotno navodima iz revizije pobijana presuda može se ispitati jer ne postoji proturječnost između onog što je iskazala sutkinja I B i onoga što su nižestupanjski sudovi naveli o njenom iskazu u razlozima svojih presuda pa nije ostvarena bitna povreda odredba parničnog postupka iz čl 354 st 2 toč 11 ZPP Naime nalog za praćenje tužitelja nije dan od strane sutkinje I B bez obzira što je tužitelj to pogrešno smatrao već upravo suprotno taj je nalog opozvan u onom trenutku kada je predsjedništvo Općinskog građanskog suda u Zagrebu između ostalog i na temelju mišljenja I B zaključilo da više nije potrebno provoditi mjeru praćenja tužitelja od strane pravosudnih policajaca Iskaz sutkinje B predstavlja njeno mišljenje o tome je li bilo potrebno odrediti mjeru iz kojeg se međutim ne može zaključiti da nalog pravosudnim policajcima nije bio utemeljen na valjanim premisama kako u trenutku njegovog izdavanja tako i za vrijeme njegovog trajanja Nadalje tužitelj je 27 prosinca 2012 preinačio tužbu na način da je u činjenični opis tužbe obuhvatio i razdoblje 2012 u kojem je također bio praćen od pravosudnih policajaca te je povisio tužbeni zahtjev povećanjem postojećeg zahtjeva Istina sud prvog stupnja u svoje obrazloženje tu procesnu ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu