Odštetnopravni odnos nastao Zakonom o prestanku važenja Zakona o javnim ovršiteljima / ukidanje službe javnih ovršitelja


Predmet: Među subjektima odštetnopravnog odnosa nastalog Zakonom o prestanku važenja Zakona o javnim ovršiteljima i ukidanjem službe javnih ovršitelja ispunjene su sve pretpostavke iz odredbe čl. 1045. i 1046. Zakona o obveznim odnosima za potraživanje izmakle koristi.

Broj presude: Rev 51/2022-2, od 4. listopada 2022. , od 22.03.2023

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske dopuštena je revizija tuženice protiv presude Županijskog suda u D u dijelu kojom je međupresuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu potvrđena u dijelu kojim je utvrđena odgovornost tuženice za štetu tužiteljice u vidu izmakle koristi radi pravnog pitanja koje glasi Jesu li među subjektima odštetnopravnog odnosa nastalog Zakonom o prestanku važenja Zakona o javnim ovršiteljima Narodne novine broj 139 10 150 11 i 70 12 i ukidanjem službe javnih ovršitelja ispunjene sve pretpostavke iz odredbe čl 1045 i 1046 Zakona o obveznim odnosima Narodne novine broj 35 05 41 08 125 11 78 15 29 18 za potraživanje izmakle koristi 10 Tuženica drži da se tužiteljici ne bi nikako moglo priznati pravo na naknadu štete zbog izmakle dobiti jer bi time bila narušena pravedna ravnoteža između općih ili javnih interesa zajednice države da legitimno izabere model ovrhe i prava pojedinca Kada bi isključivo pravo pojedinca u njegova nadanja u budućnost odnijelo prevagu time bi legislativna ovlast države bila osujećena obzirom da bi izmjene propisa automatski mogle povlačiti njezinu odštetnopravnu odgovornost koja bi se opravdavala nadanjem pojedinca da će trenutno stanje trajati i neće biti izmijenjeno što nije ni životno ni logično a imajući u vidu ekonomske socijalne i političke okolnosti koje država ima u vidu donoseći mijenjajući legislativu a koje okolnosti su svakako promjenjive 11 Prvostupanjski sud vezano na tvrdnju tuženice o nepostojanju štetne radnje izrazio je shvaćanje da štetnu radnju predstavlja propust tuženice da se donese odgovarajuća odluka u vezi rješenja statusa tužiteljice i ostalih javnih ovršitelja slijedom čega su se ostvarile pretpostavke odštetne odgovornosti prema odredbama čl 1045 i 1046 ZOO Pravni temelj nalazi i u odredbi čl 145 Ustava Republike Hrvatske Narodne novine broj 56 90 135 97 113 00 28 01 76 10 i 5 14 dalje Ustav koji propis se temelji na pravnoj stečevini Europske unije prema kojoj država odgovara zbog kršenja određenih obveza i prava pojedinaca neovisno o tome radi li se o kršenju obveza od strane zakonodavne izvršne ili sudbene vlasti kao i u objektivnoj odgovornosti države prema odredbi čl 14 Zakona o sustavu državne uprave Narodne novine broj 150 11 12 13 Odluka Ustavnog ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu