Odustajanje od izjave o izboru oporezivanju prema naplaćenim naknadama

Datum: 20.02.2015, Petak
Klasa: 410-01/15-01/258
Davatelj: Porezna uprava

Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio nam se upitom u vezi oporezivanja prema naplaćenim naknadama. U upitu je navedeno da se radi o knjigovodstvenom servisu koji je 20. siječnja 2015. za svoje klijente dostavio u Poreznu upravu, Ispostava Gospić izjave da žele od 1. siječnja 2015. primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama. Međutim, kako je navedeno u upitu, budući da se radi o poreznim obveznicima koji imaju gotovinsku naplatu, 26. siječnja 2015. dostavili su opoziv izjava u navedenu ispostavu Porezne uprave. Obzirom na navedeno uputili su zamolbu da im se omogući povlačenje podnesenih izjava.
Prema odredbama čl. 125.i Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) porezni obveznik sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 3.000.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), može obračunavati i plaćati PDV na temelju naplaćenih naknada za obavljene isporuke.
Odredbama članka 125.k st. 1. Zakona propisano je da porezni obveznik koji želi primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama mora najkasnije do kraja tekuće kalendarske godine podnijeti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave o početku primjene postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama.
Prema odredbama čl. 193.e Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14. i 157/14.) porezni obveznik koji dostavi naprijed navedenu izjavu može primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama od 1. siječnja sljedeće kalendarske godine te je obvezan primjenjivati taj postupak 3 kalendarske godine.
Prema odredbama čl. 39. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 143/14.) propisano je da porezni obveznici sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu čija vrijednost isporuka dobara i usluga u 2014. nije bila veća od 3.000.000,00 kn bez PDV-a, koji žele početi primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama od 1. siječnja 2015., moraju o tome najkasnije do 20. siječnja 2015. dostaviti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave.
Porezni obveznici koji su do 31. prosinca 2014. obračunavali PDV prema naplaćenim naknadama mogli su najkasnije do 20. siječnja 2015. dostaviti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave da od 1. siječnja 2015. žele obračunavati PDV prema obavljenim isporukama.
Porezni obveznici koji do 20. siječnja 2015. nisu dostavili pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave o promjeni načina obračuna PDV-a, smatra se da od 1. siječnja 2015. primjenjuju postupak obračuna PDV-a koji su primjenjivali i u 2014.
Slijedom navedenog, važno je istaknuti da je intencija Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost bila dati poreznom obvezniku mogućnost izbora te je dana mogućnost poreznom obvezniku da dobrovoljno, pisanom izjavom izrazi želju o primjenjivanju postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama.
 
Porezni obveznici koji su sukladno odredbama čl. 39. st. 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost do 20. siječnja 2015. dostavili pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave da žele primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama te su nakon toga povukli izjavu, najkasnije do 20. veljače 2015., dakle do dana podnošenja prijave PDV-a za prvo razdoblje oporezivanja u 2015., Porezna uprava smatrat će da postupaju na isti način kao što su postupali u 2014. (smatrat će se kao da nisu niti podnosili izjavu). Navedeni rok odnosi se i na porezne obveznike koji prijave PDV-a podnose za tromjesečna razdoblja oporezivanja, te se odustajanje nakon 20. veljače 2015. neće prihvaćati kako bi se računi mogli pravilno ispostavljati. U vezi navedenog nadležna ispostava Porezne uprave ne donosi rješenje.
Porezni obveznici koji su izdali račune u siječnju 2015. prema načinu propisanom za oporezivanje prema naplaćenim naknadama, a do 20. veljače 2015. su povukli izjavu o poslovanju prema naplaćenim naknadama, obvezni su ispraviti račune u skladu s odredbama čl. 33. st. 7. Zakona i nakon toga izdati račune u skladu s postupkom oporezivanja prema obavljenim isporukama.
 

Povratak na mišljenja