Ograničenje cijena određenih prehrambenih proizvoda

Datum: 12.09.2022, Ponedjeljak
Autor: S.B.P.

U Narodnim novinama br. 104/22. objavljena je Odluka o izravnim mjerama kontrole cijena određenih prehrambenih proizvoda kojom se određuje najviša razina cijene određenih prehrambenih proizvoda radi sprječavanja negativnih učinaka promjena pojedinih cijena, a u cilju otklanjanja štetnih posljedica poremećaja na tržištu u pogledu opskrbe osnovnim životnim namirnicama stanovništva na području Republike Hrvatske (dalje: RH).

Odluka se primjenjuje od 10. rujna 2022. godine.

Radi se o slijedećih 9 proizvoda za koje je ograničena najviša maloprodajna cijena i marža trgovca obračunana na neto fakturnu cijenu umanjenu za sve rabate i izvan fakturne popuste:

ProizvodiNajviša maloprodajna cijena od 10. rujna 2022. godineNajviša marža trgovca od 10. rujna 2022. godine
1.       jestivo suncokretovo ulje po litri15,99 kuna (2,12 eura)5 %
2.       UHT mlijeko s 2,8 % mliječne masti po litri7,39 kuna (0,98 eura)5 %
3.       bijeli kristalni šećer po kilogramu7,99 kuna (1,06 eura)1 %
4.       brašno tip T-550 glatko po kilogramu5,99 kuna (0,80 eura)5 %
5.       brašno tip T-400 oštro po kilogramu6,29 kuna (0,83 eura)5 %
6.       svinjska lopatica bez kostiju po kilogramu24,99 kuna (3,32 eura)1 %
7.       svinjski vrat s kostima po kilogramu24,99 kuna (3,32 eura)1 %
8.       svinjsko mljeveno meso u pakiranju do 1 kilogram (pakirano u kontroliranoj atmosferi)32,99 kuna (4,38 eura)1 %
9.       svježe cijelo pile po kilogramu24,99 kuna (3,32 eura)5 %

Obveznici primjene ove odluke su subjekti koji obavljaju registriranu djelatnost trgovine na području RH. Navedeni gospodarski subjekti su obvezni odrediti cijenu za navedene proizvode najviše do razine maloprodajne cijene i marže kako je navedeno u prethodnom pregledu.

U nastavku navodimo najčešća pitanja koja se postavljaju u vezi s provedbom navedene Odluke:

1) Primjenjuju li se odredbe o cijenama iz Odluke i na trgovini na veliko?

Prema tumačenju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Odlukom o izravnim mjerama kontrole cijena uređuju se samo maloprodajne cijene 9 proizvoda, te se obveza primjene propisanih cijena ne odnosi na veleprodaju, odnosno na odnose između dobavljača i trgovaca.

2) Smatra li se prodaja ispod nabavne cijene zbog primjene cijena propisanih Odlukom nepoštenim trgovanjem?

Prema Odredbama čl. 64. Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 87/08. – 32/20.) prodaja robe ispod njezine nabavne cijene s porezom na dodanu vrijednost smatra se nepoštenim trgovanjem.

Međutim, nepoštenim trgovanjem se prema odredbama čl. 64. st. 2. Zakona o trgovini ne podrazumijeva prodaja robe ispod njezine nabavne cijene s porezom na dodanu vrijednost kada se radi o skorom isteku roka valjanosti, povlačenju robe iz asortimana, potpunoj rasprodaji zbog zatvaranja objekta te stečaja i likvidacije trgovačkog društva, odnosno zatvaranja obrta ili drugim razlozima kojima trgovac ne čini radnje kojima se sprječava ili narušava tržišno natjecanje.

Stoga se primjena maloprodajnih cijena propisanih Odlukom ne smatra narušavanjem tržišnog natjecanja.

3) Na koje vrste proizvoda i veličine pakiranja proizvoda se primjenjuju izravne mjere kontrole cijena?

U skladu s Obrazloženjem Ministarstva gospodarstva KL. 307-01/22-01/20 od 23. rujna 2022. godine izravne mjere kontrole cijena propisanih točkom II. Odluke o izravnim mjerama kontrole cijena primjenjuju se na slijedeće prehrambene proizvode:

  1. Jestivo suncokretovo ulje po litri

  Podrazumijeva jestivo rafinirano suncokretovo ulje, u pakiranjima od 1 do 5 litara. Cijena je određena po litri te se za pakiranje od 1 do 5 litara preračunava količina puta cijena određena Odlukom.

  Odluka se ne odnosi na: suncokretovo ulje koje na etiketi nosi oznaku „hladno prešano“ ili „djevičansko“ i/ili nosi oznaku ekološkog proizvoda.

  2. UHT mlijeko s 2,8% mliječne masti po litri

  Podrazumijeva UHT kravlje mlijeko s 2,8% mliječne masti u pakiranju od 1 do 5 litara te u skupnom pakiranju (6/1 ili 10/1 i slično). Cijena je određena po litri te se za pakiranje od 1 do 5 litara, kao i kod skupnog pakiranja, preračunava količina puta cijena određena Odlukom.

  Odluka se ne odnosi na: svježe mlijeko, mlijeko sa sadržajem mliječne masti različitim od 2,8% te ostale vrste mlijeka poput funkcionalnih mlijeka (npr. bez laktoze i slično) te ono koje nosi oznaku ekološkog proizvoda.

  3. Bijeli kristalni šećer po kilogramu

  Podrazumijeva bijeli kristalni sipki šećer, u pakiranjima od 1 do 5 kilograma, bez ikakvih dodatnih aroma. Cijena je određena po kilogramu te se za pakiranje od 1 do 5 kilograma preračunava količina puta cijena određena Odlukom.

  4. Brašno tip T-550 glatko po kilogramu

  Podrazumijeva pšenično bijelo brašno dobiveno mljevenjem krušne pšenice (Triticum aestivum) u pakiranjima od 1 do 5 kilograma.

  Odluka se ne odnosi na: brašno od tvrde pšenice (Triticum durum), krupnika/pira (Triticum aestivum ssp. spelta), khorasana (Triticum turgidum ssp. turanicum), namjensko brašno (za dizanje tijesta i za kolače) te ono koje nosi oznaku ekološkog proizvoda. Cijena je određena po kilogramu te se za pakiranje od 1 do 5 kilograma preračunava količina puta cijena određena Odlukom.

  5. Brašno tip T-400 oštro po kilogramu

  Podrazumijeva pšenično bijelo brašno dobiveno mljevenjem krušne pšenice (Triticum aestivum) u pakiranjima od 1 do 5 kilograma.

  Odluka se ne odnosi na: brašno od tvrde pšenice (Triticum durum), krupnika/pira (Triticum aestivum ssp. spelta), khorasana (Triticum turgidum ssp. turanicum), namjensko brašno (za dizanje tijesta i za kolače) te za ono koje nosi oznaku ekološkog proizvoda. Cijena je određena po kilogramu te za pakiranje od 1 do 5 kilograma preračunava količina puta cijena određena Odlukom.

  6. Svinjska lopatica bez kostiju po kilogramu

  Podrazumijeva svinjsku lopaticu bez kostiju po kilogramu.

  Odluka se ne odnosi na: pretpakiranu svinjsku lopaticu pakiranu u kontroliranoj atmosferi bez obzira na gramažu, na način da je u atmosferi pakiranja izmijenjen sastav plinova kako bi se postigao sastav atmosfere različit od onoga u normalnoj atmosferi (zraku), a u svrhu usporavanja fizioloških funkcija namirnice čime se dugotrajnije održava svježima, smrznutu svinjsku lopaticu bez kostiju, mariniranu, toplinski obrađenu, dimljenu ili slično te onu koja nosi oznaku ekološkog proizvoda.

  7. Svinjski vrat s kostima po kilogramu

  Podrazumijeva svinjski vrat s kostima po kilogramu.

  Odluka se ne odnosi na pretpakirani svinjski vrat s kostima pakiran u kontroliranoj atmosferi bez obzira na gramažu, na način da je u atmosferi pakiranja izmijenjen sastav plinova kako bi se postigao sastav atmosfere različit od onoga u normalnoj atmosferi (zraku), a u svrhu usporavanja fizioloških funkcija namirnice čime se dugotrajnije održava svježima, smrznuti svinjski vrat s kostima, marinirani, toplinski obrađen, dimljen ili slično te onaj koji nosi oznaku ekološkog proizvoda.

  8. Svinjsko mljeveno meso u pakiranju do 1 kilogram (pakirano u kontroliranoj atmosferi)

  Podrazumijeva svinjsko mljeveno meso pakirano na način da je u atmosferi pakiranja izmijenjen sastav plinova kako bi se postigao sastav atmosfere različit od onoga u normalnoj atmosferi (zraku), a u svrhu usporavanja fizioloških funkcija namirnice čime se dugotrajnije održava svježina.

  Odluka se ne odnosi na: svinjsko mljeveno meso na zahtjev kupca, mljeveno meso koje je oblikovano kao npr. ćevapčići, pljeskavice i slično te ono koje nosi oznaku ekološkog proizvoda.

  9. Svježe cijelo pile

  Podrazumijeva pretpakirano i nepretpakirano svježe cijelo pile koje je očišćeno od perja i utrobe, bez glave, nogu, vrata, srca, jetre i želudca.

  Odluka se ne odnosi na: svježe marinirano cijelo pile, smrznuto cijelo pile te ono koje nosi oznaku ekološkog proizvoda.

4) Koje kaznene odredbe se primjenjuju u slučaju nepoštivanja mjera izravne kontrole cijena propisanih Odlukom?

Prema tumačenju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u slučaju nepoštivanja mjera propisanih Odlukom primjenjuju se kaznene odredbe propisane čl. 149. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 19/22.) za zavaravajuće poslovne prakse iz čl. 35. do 37. Zakona o zaštiti potrošača.

Povratak na vijesti