Webinar
Olakšice kod oporezivanja plaće i primitaka

26. listopada 2021. webinar "Olakšice kod oporezivanja plaće i primitaka za radnike i poslodavce"


Mjesto Vrijeme održavanja
web26. listopada 2021. (utorak)

Poslodavci mogu koristiti neke olakšice kod obračuna plaće i ostalih primitaka radnika na temelju kojih su troškovi javnih davanja manji ili ih uopće nema. Tako neke olakšice omogućuju poslodavcima smanjenje izdataka za bruto-primitak i doprinose na plaću. Javljaju se i brojna pitanja u vezi s obračunom i pravom korištenja osobnog odbitka radnika, o čemu će također biti riječ na ovom webinaru.

Cilj je ovog webinara približiti poslodavcima mogućnost korištenja olakšica te razjasniti sva prava i obveze (kako za njih tako i za radnike) koje proizlaze iz podataka iskazanih na PK kartici.

Program:

Olakšice kod obračuna plaće i drugih primitaka
Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Zapošljavanje mladih osoba i osoba koje se prvi puta zapošljavaju
 • Olakšice za mlade osobe (do 25 i do 30 godina - pravo na povrat poreza)
 • Primjena najviše mjesečne i godišnje osnovice za plaćanje doprinosa
 • Olakšice kod plaćanja doprinosa za članove uprave
 • Obveza evidentiranja podataka na PK kartici
 • Utvrđivanje prava na osobni odbitak radnika (za uzdržavanu djecu i uzdržavane članove uže obitelji)
 • Koji primitci ulaze u cenzus od 15.000 kn te o čemu trebaju voditi brigu studenti
 • Nagrada za radne rezultate
 • Jubilarna nagrada
 • Premije za dodatno i dopunsko zdravstveno osiguranje, sistematski pregled

Olakšice za radnike, poslodavce i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost
Predavačica: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Olakšice koje proizlaze iz Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (nadoknada 30 % minimalne plaće za zapošljavanje izvan kvote, subvencije doprinosa i neto-plaće)
 • Zapošljavanje osoba na području posebne državne skrbi
 • Tko je obvezan voditi brigu o obračunu prireza i obračunu prireza kod nerezidenata
 • Osobni odbitak nerezidenata
 • Korištenje osobnog odbitka kod posljednjeg obračuna plaće za bivšeg radnika
 • Obračun plaće za Hrvatskoga ratnog vojnog invalida
 • Samostalne djelatnosti - smanjenje dohotka za plaće novim radnicima - prema odredbama Zakona o porezu na dohodak
 • Isplata u III. stup dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja
 • Troškovi smještaja i prehrane radnika

Podatci o webinaru

Datum održavanja:  26. listopada 2021. (utorak).

Početak: u 10:00 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača u PDF formatu dostavljaju se prijavljenim sudionicima e-poštom, prije početka predavanja

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

Cijena: 575,00 kn (460,00 kn + 25 % PDV-a) po sudioniku.

Plaćanje naknade isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine. U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja webinara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje

 • internetska veza
 • praćenje predavanja putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za video-sastanak barem dan prije.
 • Aplikaciju možete preuzeti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje

Prijava za sudjelovanje

 • ispuniti prijavnicu uz obavijest o webinaru na našim mrežnim stranicama
 • navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za sudjelovanje na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • petnaestak minuta prije početka sudionici se prijavljuju za sudjelovanje na webinaru putem pozivnice / poveznice koju su dobili
 • sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje.
PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
26. listopada 2021. webinar "Olakšice kod oporezivanja plaće i primitaka za radnike i poslodavce"

Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

VELEIT