Opća primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo

Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Trajanje: 2 h 16 min
Datum: 15.11.2022

Cijena: 39,81 EUR
299,95 KNCilj je ovog webinara ponajprije upoznati sve građevinare na obveznu primjenu Kolektivnog ugovora za graditeljstvo sa zadnjim dvijema promjenama toga kolektivnog ugovora u odnosu na prethodno važeći istoimeni kolektivni ugovor među kojima se ističe obvezna primjena novih osnovnih plaća za „obične“ radnike i uvođenje visoke osnovne plaće od 15.000,00 kn za direktore i članove uprave. Uz to, dat će se pregled bitnih odredaba važećega kolektivnog ugovora, uz posebno upozorenje na njihov suodnos s poreznim opterećenjem, poglavito u dijelu materijalnih prava koja su njime predviđena.

Program:

Predavačica: mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i ovl. por. savj.
Trajanje predavanja: 45 min. + odgovori na pitanja

 1. Koji poslodavci moraju primjenjivati Kolektivni ugovor za graditeljstvo (dalje: KUG)?
  • Tko su potpisnici KUG?
  • Što znači proširenje primjene KUG-a?
  • Suodnos prava iz KUG-a s ostalim izvorima radnog prava (Zakona o radu, pravilnika o radu, ugovora o radu)
 2. Koje su najnovije promjene u radnim pravima za osobe u graditeljstvu na temelju zadnjih promjena KUG-a (Nar. nov., br. 93/20. i 115/22.
  • Od kada se primjenjuju zadnje dvije promjene KUG-a?
  • Najniže osnovne plaće od obračuna plaće za studeni 2022. godine
   • Radnici s posebnim ovlastima (direktori) i njihova osnovna plaća
   • Tarifni stavovi
   • Stimulacija
  • Dodatci na osnovu plaću
  • Materijalna prava
   • Dnevnica za službeni put
   • Božićnica
   • Troškovi prehrane
   • Prijevoz na posao i s posla
 3. Pregled ostalih odredaba KUG-a
  • Sastavnice plaće
  • Povećanja plaće
  • Naknade plaće (bolovanje, godišnji odmori, državni blagdani i neradni dani i dr.
  • Materijalna prava radnika (služeni put, rad na terenu, otpremnine i dr.)
   • Vrijednosni raspon radnih prava
  • Suodnos radnog prava i porezno neopterećenih primanja radnika

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 15. studenog 2021. godine.

Cijena video snimke je 300,00 kn (240,00kn + 25 % PDV-a) / 39,82 € (fiksni tečaj konverzije 7,53450 za 1 eur) , a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).