RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Opći zastarni rok

Predmet: Regresni zahtjev osiguratelja prema štetniku i njegovu osiguratelju zastarijeva u općem zastarnom roku od pet godina.

Broj presude: Rev x 1227/13-2, od 31. kolovoza 2016.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Stoga u konkretnom slučaju kada je tužitelj (strani osiguratelj) platio troškove liječenja za svoju osiguranicu (oštećenicu), sukladno Međunarodnom ugovoru između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke, njegovo potraživanje prema tuženiku (štetnikovu osiguratelju) zastarijeva u opće zastarnom roku od 5 godina, a početak zastarnog roka računa se od dana isplate tih troškova.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)