Općina Breznički Hum uvela je prirez

Datum: 21.06.2011, Utorak
Autor: Z.T.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi 3%, a osnovicu za prirez porezu na dohodak čini ukupna svota obračunanog poreza na dohodak.

Obveznici prireza porezu na dohodak su svi obveznici poreza na dohodak s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Općine Breznički Hum.

Ova se Odluka primjenjuje od 1. srpnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na vijesti