Oporezivanje građevinskih usluga u RH

Datum: 16.03.2022, Srijeda
Autor: I.P.

Kada građevinske usluge u RH obavljaju porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a, s motrišta PDV-a moguće su dvije situacije:

  • obračun PDV-a na izlaznom računu ili
  • primjena tuzemnog prijenosa porezne obveze.

Tuzemni prijenos porezne obveze primijenjuje se kada porezi obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u RH obavi građevinsku uslugu na području RH drugom poreznom obvezniku upisanom u registar obveznika PDV-a u RH. Građevinskim uslugama smatraju se usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja.

Na isporuke građevinskih usluga u RH koje su obavljene građanima ili poduzetnicima koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a, porezni obveznici trebaju obračunati PDV po stopi od 25 % jer primjena tuzemnog prijenosa porezne obveze u takvim slučajevima nije moguća.

Napominjemo da primjena tuzemnog prijenosa porezne obveze kada je riječ o građevinskim uslugama nije stvar izbora, nego se obvezno primjenjuje.

Detaljnije o oporezivanju građevinskih usluga u RH može se pročitati u časopisu RRiF br. 3/22. str. 123.

Povratak na vijesti