Oporezivanje kapitalnih dobitaka ostvarenih u 2020.

Datum: 18.01.2021, Ponedjeljak
Autor: A.B.

Prema čl. 70. st. 4. Zakona o porezu na dohodak porezni obveznik – imatelj financijske imovine obvezan je porez na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka (čl. 67. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak) osim kapitalnih dobitaka po osnovi otuđenja udjela u kapitalu trgovačkog društva koji nisu prenosivi na tržištu kapitala u skladu s posebnim propisom, obračunati, obustaviti i uplatiti do posljednjeg dana mjeseca veljače tekuće godine (28. veljače 2021. godine) za sve kapitalne dobitke ostvarene u prethodnoj godini umanjene za možebitno ostvarene kapitalne gubitke.

Porezni obveznici koji su ostvarili ukupan dohodak od kapitala u tuzemstvu posredstvom financijskih posrednika, po osnovi kapitalnih dobitaka u 2020. godini te su o istome dobili potvrdu (obavijest) na svoju kućnu adresu, a ostvareni kapitalni dobitak prema dostavljenoj obavijesti je manji od 112,00 kuna te bi obveza poreza na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka, primjenom prosječne stope prireza od 12%, iznosila ukupno do 15,00 kn, NISU u obvezi dostaviti Obrazac JOPPD do 28. veljače 2021. godine, a najkasnije slijedeći radni dan odnosno do 1.ožujka 2021. godine. Navedeno je objavljeno na stranicama Porezne uprave.

Više o obračunu poreza na dohodak na kapitalne primitke te o obvezama poreznih obveznika koji su ih ostvarili tijekom 2020. pročitajte u časopisu RRiF br 12/20., str. 188.

Povratak na vijesti