Oporezivanje PDV-om smještaja kućnih ljubimaca, dnevnom i noćnom boravku u hotelu za pse

Datum: 27.06.2022, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/22-02/136
Davatelj: Porezna uprava

Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o oporezivanju PDV-om smještaja kućnih ljubimaca, dnevnom i noćnom boravku u hotelu za pse. U upitu se navodi da za rad hotela za pse nisu izdani minimalni tehnički uvjeti jer isti nisu propisani kao potrebni. S tim u vezi zatraženo je mišljenje može li se za usluge smještaja pasa u hotelu za pse primijeniti snižena stopa PDV-a od 13%.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Prema odredbama članka 38. stavka 3. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20 i 39/22; u daljnjem tekstu) i članka 47. stavka 2. točke a) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20, 1/21, 73/21 i 41/22), PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi 13% na usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje prostora (mjesta/parcele) u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma. Objektima slične namjene smatraju se sve vrste komercijalnih ugostiteljskih objekata. Smještajem se smatra noćenje i dnevni boravak u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata.

Komercijalnim ugostiteljskim objektima smatraju se: hoteli, apart-hoteli, turistička naselja, turistički apartmani, pansioni, guest-house, kampovi, kamp naselja, kampirališta, kuće za odmor, sobe za iznajmljivanje, apartmani i studio – apartmani, prenoćišta, odmarališta, hosteli, planinarski domovi, lovački domovi, objekti za robinzonski smještaj i plovni objekti nautičkog turizma – brodovi ili brodice koji su prilagođeni i opremljeni za višednevni boravak posade i turista na krstarenjima i kružnim putovanjima.

Prema Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za privremeni smještaj kućnih ljubimaca (Narodne novine, br. 110/21) objekt za privremeni smještaj kućnih ljubimaca je objekt koji se sastoji od prostorija ili prostora s ili bez vanjskog ispusta, u kojem vlasnici, o svom trošku privremeno ostavljaju svoje kućne ljubimce u svrhu čuvanja i skrbi tijekom razdoblja kad se ne mogu brinuti za njih.

Slijedom navedenog, snižena stopa PDV-a od 13% ne primjenjuje se na usluge smještaja pasa u objektu za privremeni smještaj kućnih ljubimaca obzirom da se ne radi o smještaju u komercijalnom ugostiteljskom objektu, već se iste oporezuju PDV-om po stopi od 25%.

Povratak na mišljenja