Oporezivanje PDV-om usluga prijevoza putnika na području Republike Hrvatske.

Datum: 03.05.2016, Utorak
Klasa: 410-01/15-01/2542
Davatelj: Porezna uprava

      ​Dostavili ste upit u vezi oporezivanja PDV-om usluga prijevoza putnika na području Republike Hrvatske. U upitu navodite da se problem odnosi na turističku agenciju iz Palerma te navodite da je prema navodima spomenute agencije, autobus, koji je u vlasništvu agencije, prevozio putnike prema Međugorju u Bosni i Hercegovini te da mu je na granici između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine uručen faksimil poreznog rješenja za dodjelu PDV identifikacijskog broja uz napomenu da je ubuduće potrebno takvo rješenje predočiti na ulazu u Republiku Hrvatsku. Obzirom na navedeno, uputili ste zamolbu za dostavom informacija o relevantnim propisima kako biste bili u mogućnosti dati agenciji točne informacije.
      Na postavljeno pitanje nastavno odgovaramo.
      Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara.
      Odredbama članka 20. stavka 1. Zakona propisano je da se mjestom obavljanja usluga prijevoza putnika smatra mjesto gdje se obavlja prijevoz, razmjerno prijeđenim udaljenostima.
      Iz navedenog proizlazi da se porezni obveznik koji obavlja međunarodni cestovni prijevoz putnika mora javiti poreznim vlastima onih država u kojima se prijevoz obavlja, obzirom da se mjestom obavljanja tih usluga smatraju sve one države u kojima se prijevoz obavlja, neovisno radi li se o državama članicama Europske unije ili trećim zemljama.
      U vezi navedenog Porezna uprava, Središnji ured, očitovao se detaljnom uputom dostupnom ovdje
      Stoga, ako porezni obveznik iz Palerma obavlja međunarodni cestovni prijevoz putnika na relaciji Zagreb – Međugorje obvezan je obračunati hrvatski PDV na uslugu prijevoza putnika obavljenu na dionici puta u Republici Hrvatskoj.

Povratak na mišljenja