Oporezivanje primitaka nastalih trgovanjem kriptovalutama

Datum: 26.02.2022, Subota
Autor: I.M.K.

Sve je više fizičkih osoba uključeno u rudarenje svih vrsta kriptovaluta. Neki to rade povremeno uz radni odnos, a nekima je to osnovno zanimanje. Iste te izrudarene kriptovalute se mogu mijenjati za novac ali se mogu i „trošiti“ putem kartica u zamjenu za robu i usluge. Neke fizičke osobe pak kupuju kriptovalute kada očekuju porast njihove vrijednosti pa ih naknadno prodaju ili ih drže u virtualnom novčaniku s nekim drugim ciljem.

Koju vrstu poreza na dohodak fizička osoba plaća kada stječe kriptovalute rudarenjem, a koju vrstu kada kriptovalute pretvara u novac ili u dobra i usluge (i pri tome ostvari pozitivnu razliku u cijeni)? Na koji način obračunati porez te kako i kada ga prijaviti? Plaća li se porez kod zamjene kriptovaluta? Kakvo je oporezivanje kod darovanja i donacija? Kako se oporezuje rudarenje kada je fizičkoj osobi rudarenje osnovno zanimanje? Koji su ostali načini oporezivanja primitaka od rudarenja?

Odgovore na ova i druga pitanja vezano za oporezivanje primitaka fizičkih osoba a u vezi s kriptovalutama može se pročitati u članku Oporezivanje primitaka nastalih trgovanjem kriptovalutama koji je objavljen u časopisu RRiF br. 2/22., str. 79.

Povratak na vijesti