Oporezivanje ugradnje solarne elektrane – stopa PDV-a 0%

Datum: 27.04.2023, Četvrtak
Klasa: 410-19/23-02/7
Davatelj: Porezna uprava

Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Krapina, zaprimio je dana 24. travnja 2023. godine telefonskim putem vaš upit vezan za oporezivanje ugradnje solarne elektrane. Nakon toga, ste dana 25. 04. 2023. godine i putem forme „Pišite nam“ zatražili pisani odgovor. Kako navodite u upitu, porezni obveznik „O. V.“ d.o.o., registrirana je za pružanje socijalnih usluga – djelatnost socijalne skrbi za smještaj starijih osoba i osoba sa invaliditetom i nije u sustavu PDV-a. Navodite da ste naručili izgradnju solarnih panela na krov zgrade u kojoj obavljate djelatnost socijalne skrbi te da ste u nedoumici primjenjuje li se na uslugu isporuke i ugradnje stopa PDV-a od 0% ili opća stopa PDV-a od 25%.

U nastavku dajemo odgovor na postavljeno pitanje.

Člankom 38. stavkom 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 148/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23; Rješenje USRH 99/13, 153/13; dalje u tekstu Zakon) propisano je da se PDV obračunava i plaća po stopi od 0% na isporuku i ugradnju solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa te isporuku i ugradnju solarnih ploča u blizini takvih objekata, prostora i zgrada.

Člankom 47. stavkom 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 79/13, 85/13 – ispravak, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20, 1/21, 73/21, 41/22, 133/22, 43/23, dalje u tekstu Pravilnik o PDV-u) detaljnije je pojašnjeno da se PDV obračunava i plaća po stopi od 0% na isporuku i ugradnju solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore koji se većim dijelom (više od 50%) koriste za stanovanje te javne i druge zgrade koje se većim dijelom (više od 50%) koriste za aktivnosti od javnog interesa te isporuku i ugradnju solarnih ploča u blizini takvih objekata, prostora i zgrada. Pod pojmom isporuka i ugradnja solarnih ploča podrazumijeva se realizacija projekata izvedbe jednostavnih građevina u smislu zakona kojim se regulira gradnja, a kojim je obuhvaćen i projektni i izvedbeni dio od strane jednog ili više izvođača. Pri tome se stopom PDV-a od 0% oporezuje potrebna oprema i radovi (uključujući grupu opreme fotonaponski paneli, inventer, baterija (opcionalno), građevinska konstrukcija i kabelski razvod, solarni kolektori, spremnik tople vode, cirkulacijska pumpa i grupu radovi i usluge i to izvođenje radova na montaži, projektiranje i ishođenje dozvola i priključenje na elektroenergetsku distribucijsku mrežu).

Sukladno članku 47. stavku 4. Pravilnika, aktivnostima od javnog interesa osobito se smatraju aktivnosti državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave, aktivnosti Hrvatske narodne banke i neprofitnih pravnih osoba.

Člankom 3. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 18/22, 46/22, 119/22) socijalna skrb definirana je kao organizirana djelatnost od javnog interesa čiji je cilju pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, a obuhvaća prevenciju, pomoć i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu unapređenja kvalitete života, te poticanje promjena i osnaživanje korisnika, radi njihovog aktivnog uključivanja u život zajednice.

Obzirom da porezni obveznik iz upita obavlja djelatnost socijalne skrbi, a koja djelatnost je aktivnost od javnog interesa, mišljenja smo da su zadovoljeni uvjeti iz članka 38. stavka 6. Zakona te članka 47. stavka 3. i 4. Pravilnika te da se na isporuku i ugradnju solarnih ploča na zgradu u kojoj se obavlja djelatnost socijalne skrbi, odnosno koja se većim dijelom (više od 50%) koristi za djelatnost od javnog interesa, PDV obračunava i plaća po stopi od 0%.

U skladu s navedenim, kada porezni obveznik obavlja isporuku i ugradnju solarnih ploča na zgradu što se većim dijelom (više od 50%) koristi za aktivnosti od javnog interesa, primjerice doma za starije i nemoćne osobe, tada na obavljenu isporuku i ugradnju solarnih ploča obračunava PDV po stopi od 0%.

Povratak na mišljenja