RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Opoziv uvjetne osude

Predmet: Vrijeme provjeravanja u slučaju opoziva uvjetne osude počinje teći danom pravomoćnosti presude kojom je primijenjena uvjetna osuda.

Broj presude: Pž-1179/17, od 25. svibnja 2017.

Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

 Dakle, da bi se uvjetna osuda uopće mogla opozvati, osnovni zakonski uvjet je da je okrivljenik počinio prekršaj “u vrijeme provjeravanja“, dakle bitno je vrijeme počinjenja prekršaja, a ne vrijeme donošenja presude. Vrijeme provjeravanja, po logici stvari, počinje teći s danom pravomoćnosti presude kojom je primijenjena uvjetna osuda.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)