RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Opseg ovlasti iz prokure

Predmet: Prokurist ima ovlast poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun trgovačkog društva, pa tako i donijeti odluku o otkazu ugovora o radu.

Broj presude: Revr-1037/12-2, od 6. studenoga 2012.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

S obzirom na to da ZTD ne propisuje da prokurist mora imati posebnu ovlast (ili punomoć) i za otkazivanje ugovora o radu s radnicima društva, slijedi da osporavana odluka o otkazu koju je donio prokurist Z. M., suprotno navodima revidenta, nije donesena po neovlaštenoj osobi, a kako je to uostalom nadasve detaljno obrazloženo u pobijanoj drugostupanjskoj presudi. Stoga suprotna razlaganja revidenta u tom pogledu nemaju osnove i ne mogu se prihvatiti.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)