Organizacija radnog vremena


Trajanje: 2 h 25 min
Datum: 01.06.2021

Cijena: 475,00 kn


Snimka webinara - Organizacija radnog vremena

Organizacija radnog vremena i odmora radnika poslodavcima često predstavlja veliko opterećenje i sa sobom donosi cijeli niz dvojbi.

Na ovoj snimci webinara možete naučite više o razlikama između punoga i nepunoga radnog vremena, uvjetima pod kojima radnici mogu raditi prekovremeno, preraspodjeli radnog vremena, dnevnim i tjednim odmorima radnika te o ostalim pitanjima učinkovite organizacije radnog vremena.

Program webinara

Radno vrijeme i odmori radnika

Predavač: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

  • Radno vrijeme i evidencije radnog vremena
  • Puno i nepuno radno vrijeme radnika
  • Dopunski rad
  • Dnevni i tjedni odmor
  • Mogućnost drukčijeg uređenja odmora radnika

Preraspodjela radnog vremena, prekovremeni, noćni i smjenski rad radnika

Predavačica: Hana VELAJ, mag. iur.

  • Nejednaki raspored radnog vremena
  • Preraspodjela radnog vremena
  • Prekovremeni, noćni i smjenski rad
  • Klauzula o samostalnosti u određivanju radnog vremena

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 24. svibnja 2021. godine.

Cijena video snimke je 475,00 kn (380,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).