Organizacija virtualne/online konferencije, seminare i razne radionice

Datum: 22.12.2020, Utorak
Klasa: 410-19/20-02/249
Davatelj: Porezna uprava

Podnositelj upita u svom dopisu navodi da organizira virtualne/online konferencije, seminare i razne radionice. Za online pristup tim događanjima naplaćuje kotizaciju od poreznih obveznika sa sjedištem u tuzemstvu i inozemstvu. S tim u vezi postavljeno je pitanje radi li se u opisanom slučaju o elektronički obavljenim uslugama za koje je propisano mjesto oporezivanja prema članku 17. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ili o uslugama obrazovanja koje se prema članku 21. Zakona o porezu na dodanu vrijednost oporezuju prema mjestu gdje se stvarno odvijaju.

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

Prema članku 17. stavku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika. Ako se te usluge obavljaju stalnoj poslovnoj jedinici poreznog obveznika u mjestu koje je različito od mjesta sjedišta poreznog obveznika, mjestom obavljanja usluga smatra se sjedište stalne poslovne jedinice. Ako takvo sjedište ili stalna poslovna jedinica ne postoje mjestom obavljanja usluge smatra se prebivalište ili uobičajeno boravište poreznog obveznika primatelja usluge.

Mjestom obavljanja usluga pristupa kulturnim, umjetničkim, sportskim, znanstvenim, obrazovnim, zabavnim i sličnim događanjima kao što su izložbe i sajmovi te pomoćnih usluga u vezi s tim pristupom, obavljenih poreznom obvezniku, smatra se prema članku 21. stavku 1. Zakona o PDV-u mjesto gdje se ta događanja stvarno odvijaju.

Člankom 26. stavkom 1. Zakona o PDV-u propisano je da se mjestom obavljanja telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i televizijskog emitiranja te elektronički obavljenih usluga osobi koja nije porezni obveznik smatra mjesto gdje ta osoba ima sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište.

Elektronički obavljenim uslugama u smislu Zakona o PDV-u, između ostalog smatra se učenje na daljinu što je propisano člankom 26. stavkom 7. Zakona o PDV-u.

Prema tome, mišljenja smo da se online konferencije, seminari i razne radionice smatraju učenjem na daljinu, odnosno elektronički obavljenim uslugama u smislu članka 26. stavka 7. Zakona o PDV-u.

Stoga, ako se u konkretnom slučaju elektronički obavljena usluga obavlja poreznom obvezniku sa sjedištem u inozemstvu radi se o usluzi za koju se u skladu s člankom 17. stavkom 1. Zakona o PDV-u mjestom obavljanja smatra mjesto sjedišta poreznog obveznika primatelja usluge.

Povratak na mišljenja