Oslobođenja od plaćanja PDV-a za diplomatska i konzularna predstavništva

Datum: 13.02.2023, Ponedjeljak
Autor: T.C.F.

Diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije (dalje: EU) te međunarodne organizacije mogu pri nabavi dobara i usluga u Republici Hrvatskoj (dalje: RH) pod propisanim uvjetima ostvarivati izravno oslobođenje od plaćanja PDV-a.

O postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja PDV-a te dokumentaciji koja se treba osigurati kako bi se pri isporukama dobara i usluga u RH mogla primijeniti navedena oslobođenja može se pročitati u članku Oslobođenja od plaćanja PDV-a u RH za diplomatska i konzularna predstavništva i druga međunarodna tijela koji je objavljen u časopisu RRiF br. 1/23., na str. 108.

Povratak na vijesti