Oslobođenje od plaćanja PDV-a i trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela EU te međunarodne organizacije sa sjedištem u drugoj državi članici EU

Datum: 07.03.2018, Srijeda
Klasa: 410-19/18-02/68
Davatelj: Porezna uprava

      Plaćanja PDV-a prema članku 48. Zakona o PDV-u oslobođene su isporuke dobara i obavljanje usluga diplomatskim i konzularnim predstavništvima, posebnim misijama, institucijama i tijelima Europske unije te međunarodnim organizacijama. 
 
      Detaljan postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja PDV-a i trošarine (u daljnjem tekstu: porez), za isporuke dobara ili usluga u Republici Hrvatskoj namijenjenih diplomatskim i konzularnim predstavništvima, posebnim misijama, institucijama i tijelima Europske unije te međunarodnim organizacijama (u daljnjem tekstu: osobe) sa sjedištem u drugoj državi članici EU propisan je Pravilnikom o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (Narodne novine broj 81/15 i 1/17).
 
      Ako navedene osobe nabavljaju dobra ili usluge od obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj ili kod ovlaštenih držatelja trošarinskih skladišta u Republici Hrvatskoj, izravno oslobođenje od plaćanja poreza u Republici Hrvatskoj ostvaruju na način da isporučitelju dostave ovjereni primjerak Potvrde o oslobođenju od PDV-a i/ili trošarine iz Priloga II. Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 282/2011, iz članka 9. stavka 1. navedenog Pravilnika, koju je ovjerilo nadležno tijelo države u kojoj imaju sjedište, te se može preuzeti putem linka:
http://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/POREZ%20NA%20DODANU%20VRIJEDNOST%20I%20TROŠARINE/Potvrda.pdf
 
      Izravno oslobođenje od plaćanja trošarine navedene osobe ostvaruju i pri nabavi trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u Republici Hrvatskoj samo ako se ostvaruje istovremeno i oslobođenje od plaćanja PDV-a. Isporučitelj ispostavlja račun koji mora sadržavati podatke propisane člankom 79. Zakona o PDV-u te broj gore navedene potvrde.
 
      Isporučitelj koji je predmetnim osobama isporučio trošarinski proizvod koji je pušten u potrošnju u Republici Hrvatskoj obvezan je primjerak ovjerene potvrde iz članka 9. stavka 1. navedenog Pravilnika, uz račun i potvrdu primitka trošarinskih proizvoda, dostaviti nadležnom carinskom uredu zajedno s pismenim zahtjevom za povrat trošarine.
 
      Nadalje, isporučitelj je obvezan u svojoj evidenciji čuvati primjerak potvrde zajedno s računom, a kod trošarinskih proizvoda i potvrdu primitka trošarinskih proizvoda, koja je dostupna putem linka:
http://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/POREZ%20NA%20DODANU%20VRIJEDNOST%20I%20TROŠARINE/Obavijest.pdf.
 
      Slijedom navedenog, predmetne osobe imaju pravo na izravno oslobođenje od plaćanja PDV-a za isporuke dobara i usluga obavljenih u Republici Hrvatskoj uz ispunjenje ostalih navedenim Pravilnikom propisanih uvjeta.
 
      Međutim, ukoliko isporučitelj predmetnim osobama izda račun s obračunanim PDV-om nema zapreke da isporučitelj isti ispravi, sukladno odredbama članka 160. stavka 2. Pravilnika o PDV-u, te izda novi račun uz Zakonom o PDV-u propisano oslobođenje od plaćanja PDV-a, pri čemu predmetne osobe moraju isporučitelju dostaviti ovjerenu potvrdu iz članka 9. stavka 1. Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije.
 

Povratak na mišljenja